SPONSORIZEAZĂ

Dacă reprezinți o companie și dorești sa creștem împreună ne poți susține activitatea printr-o sponsorizare. Din orice venit, statul impozitează 16%. Din aceștia, 20% pot fi direcționați spre o organizație nonprofit. Banii nu mai ajung toți la stat, ci ajută un ONG să-și susțină financiar activitatea. Acum aveți posibilitatea să decideți ce se întâmplă cu banii din propriile impozite.

Avantaje companiei atunci când se decide direcționarea unei sponsorizări este că aceasta are controlul asupra unei mici părți din impozitul pe care îl datorează Statului.

Poți decide astfel ca 20% din impozitul pe profit, în limita a 0,5% din cifra de afaceri a companiei, să fie folosiți în scopuri umanitare. Astfel poți beneficia de scăderea din impozitul pe profit datorat a sumelor aferente.

Exemplu:

O firmă are o cifră de afaceri de 200 000 EUR și după scăderea cheltuielilor deductibile, rămâne un venit net de 10 000 EUR. Firma datorează un impozit de 16% din valoare, adică 1600 EUR.

Pentru a putea fi scăzută integral din impozit, suma ce poate fi cheltuită pe sponsorizări trebuie să îndeplinească simultan două condiții:

  • Să nu fie mai mare de 0.5% din cifra de afaceri, adică 1000 EUR
  • Să nu fie mai mare de 20% din impozitul datorat pe profit, adică 320 EUR

În acest caz, suma de 300 EUR satisface ambele condiții. Deci, dacă acestă firmă va face o sponsorizare de 300 EUR, ea va plăti numai 1 300 EUR impozit pe profit (în loc de 1 600 EUR)

Impozitul pe profit al societatilor/Extras din codul fiscal

Potrivit art.25 contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioarepot deduce sumele aferente din impozitul pe profit dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: se încadrează în limita de 0,5% din cifra de afaceri și nu depășesc 20% din impozitul pe profit datorat.

Precizări:

Sponsorizarea trebuie să fie înregistrată în contabilitate în anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului plății efective).

O firmă are dreptul să acorde sponsorizări și peste limitele menționate mai sus, dar pentru suma ce depășeste limita indicată se plătește impozit pe profit.

În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit alin.

ASOCIAȚIA LIO este înregistrată în Registrul entităților/unităților de cult sub nr. INTERNT-173698839-2019/10.05.2019.

Pentru mai multe detalii te rugăm să ne contactezi la contact@lio-org.com