Inger pentru tine

0 %

OF OUR GOAL

0

DONATIONS

0%

Mâinile care ajută sunt mai sfinte decât gurile care se roagă.

SAI BABA

Inger pentru tine

GOAL : 682000 €
RAISED : 0 €

Read More

Arta de a deveni parinte

GOAL : 66500 €
RAISED : 0 €

Read More

Magia sarcinii

GOAL : 66500 €
RAISED : 0 €

Read More

Învață cum să aprinzi o lumânare în cele mai întunecate momente din viața cuiva. Fii tu lumina care îi ajută pe ceilalți să vadă; este tot ceea ce oferă vieții cea mai adâncă semnificație. – Roy T. Bennett

 

DURATA PROIECTULUI: Perioada epidemiei COVID-19

 

ORGANIZATOR: ASOCIAȚIA LIO

 

BENEFICIARI: Persoane cu nevoi psiho-emoționale și spitale

 

PROBLEMA IDENTIFICATĂ: Epidemia de COVID-19 cu nevoile identificate

Persoane în izolare – lipsa unui suport psiho-emoțional (lipsa informării cu privire la stările psiho-emoționale dăunătoare lor și a celor apropiați)
Spitale și personalul medical din prima linie care sunt cei mai expuși, iar pe măsură ce numărul de cazuri crește, spitalele vor fi invadate cu noi cazuri care vor avea nevoie de îngrijire medicală – lipsă echipamente de protecție și medicale (materiale de strictă necesitate cum ar fi combinezoane, măști sanitare, mănuși sterile, ochelari de protecție, dezinfectante, dar și aparate de ventilație, sonde de intubare, măști de oxigen...)

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

• Sprijinirea celor aflați în această perioadă dificilă (sprijin moral, emoțional)
• Susținerea spitalelor cu echipamente de protecție și medicale necesare
• Creșterea gradului de conștientizare a persoanelor

 

ACTIVITĂŢI:

• consiliere telefonică și/sau online individuală/grup de suport
• dotarea spitalelor cu echipamente necesare

 

SCOP: Susținerea oamenilor și dotarea spitalelor

 

DESCRIERE: #ingerpentrutine susține oameni cu diverse nevoi fizice, psiho-emoționale și spirituale.
Oricine poate fi un # ingerpentrutine dacă dorește să susțină inițiativa noastră.

 

RESURSE:
Resurse umane implicate
• Implicarea membrilor și voluntarilor ”Asociației Lio”

 

GRUPUL ŢINTĂ: persoanele aflate în autoizolare și izolare, spitale, familiile monoparentale și persoanele care nu au aproape alți membri ai familiei.

 

REZULTATE AȘTEPTATE:
Persoane cu grad de conștientizare ridicată, care reușesc să își elimine fricile și care au asigurate nevoile de supraviețuire în acest context.
Personal medical asigurat cu echipamentele de bază pentru un flux ridicat de oameni infectați.

 

Poți deveni un #ingervoluntar pentru a susține acest proiect. Oferă-i ceva ce tu ai și el are nevoie.
Implicarea ta contează! Facem apel la orice #inger, persoană fizică sau juridică în vederea bunei desfășurări a proiectului.

#asociatialio face demersuri către donatori și parteneri, pentru a facilita susținerea acestui proiect.

#asociatialio îndeamnă populația să respecte sfaturile medicale ale autorităților competente și să înlăture panica, frica și stările psiho-emoționale care declanșează comportamente iraționale, dăunatoare lor înșisi sau celor apropiați.

DOCUMENTE

NECESAR
Necesar Echipamente

Necesar Echipamente

NECESAR

Lista partiala a echipamentelor si aparaturii necesare testarii si mentinerii sub observatie a persoanelor infectate de  COVID-19.

APARATURA

In curand

ECHIPAMENTE

In curand

VOLUNTARI
Lista voluntari

Lista voluntari

VOLUNTARI

Lista voluntarilor specialiști și a celor pasionați de oameni care s-au oferit să sprijine această acțiune.

 

SPECIALIȘTI

D. Mihaela - MEDIC

S. Mariana - MEDIC

D. Iuliana - PSIHOTERAPEUT

R. Tina - PSIHOLOG CLINICIAN

C. Viorela - PSIHOLOG

T. Oana - CONSILIER

T. Mihaela - CONSILIER

N. Carmen - CONSILIER

P. Virginia - TERAPEUT

R. Irina - TERAPEUT

 

PASIONAȚI DE OM

A. Irina

M. Massimo

S. Diana

ESPAÑOL
Ángel para ti

Ángel para ti

ESPAÑOL

Aprende como encender una vela en los momentos más tenebrosos de la vida de cualquiera. Ser tú la luz que ayuda a los demás que vean, es todo lo que ofrece a la vida el significado más profundo. Roy T. Bennett

 

DURACIÓN DEL PROYECTO: Durante el periodo de la epidemia del COVID- 19

 

ORGANIZA: asociación LIO

 

BENEFICIARIOS: Personas con necesidades psico-emocionales, hospitales.

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: La epidemia del COVID-19 con las necesidades identificadas.

Las personas aisladas – falta del soporte psico-emocional (falta de información con respeto a los psico-emocionales que pueden ser dañinas a ellos como la los que están en su alrededor).

Hospitales y el personal médico de la primera línea cual son los más expuestos y conforme suben el numero de los casos, los hospitales estarán invadidos por casos nuevos y van a necesitar cuidados médicos – la falta de equipamientos de protección y medícales (materiales de estricta necesidad como las mascarillas, guantes, gafas de protección, desinfectantes, etc. como también los aparatos de ventilación, sondas de intubación, mascara de oxigeno, equipamiento UCI….)

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

 • Ayudar a las personas que están en este periodo difícil (soporte moral, emocional)
 • Sostener los hospitales con equipamientos de protección y medícales necesarios
 • Aumentar el grado de conciencia de las personas.

 

ACTIVIDADES:

 • Conciliación telefónica u online individual o grupo de soporte
 • Equipar los hospitales con equipamientos necesarios

EL PROPOSITO: Ayudar a la gente más necesitada y los hospitales.

 

DESCRIPCIÓN: * ángelparati apoya a la gente con distintas necesidades físicas, psico-emocionales y espirituales.

Cualquiera puede ser un *ángelparati si quiere apoyar la nuestra iniciativa.

 

RECURSOS:

Recursos humanos implicados:

 • Auto participación de los miembros y voluntarios de la Asociación Lio

 

EL GRUPO – OBJETIVO: las personas que están en auto-aislamiento y aislamiento, hospitales, las familias mono parentales o las personas que no tiene cerca a ningún familiar.

 

LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN:

Personas con un grado de conciencia elevada, que pueden eliminar sus miedos y que tienen aseguradas sus necesidades básicas en este contexto.

Personal médico asistido con equipamientos básicos para un flujo elevado de personas infectadas.

 

Puedes convertirte en un *ángelvoluntario para sostener este proyecto. Ofrece algo de lo que tú tienes y otros lo necesitan.

Tu implicación es lo que importa. Llamamos a cualquier *ángel, persona física o jurídica para apoyar para el buen funcionamiento del proyecto.

*asociaciónlio hace todos los pasos hacia los donantes y colaboradores para facilitar y apoyar este proyecto.

*asociaciónlio insta a la población a respetar los consejos médicos de las autoridades competentes para eliminar el pánico, los miedos y los estados psico-emocionales que pueden desencaminar comportamientos irracionales y dañarse a ellos o a las personas queridas.

ITALIANO
Angelo per te

Angelo per te

ITALIANO

Impara come accendere una candela nei momenti più bui della tua vita. Sii la luce che aiuta gli altri a vedere; è tutto ciò che dà alla vita il significato più profondo. - Roy T. Bennett

 

DURATA DEL PROGETTO: Periodo dell'epidemia COVID-19

 

ORGANIZZATORE: ASSOCIAZIONE LIO

 

A CHI E DIRETTO : Persone con bisogni psico-emotivi; ospedali

 

DESCRIZIONE  DEL PROBLEMA: individuare I bisogni delle persone durante epidemia di coronavirus

 • Persone in quarantena - mancanza di supporto psico-emotivo (mancanza di informazioni riguardo al loro stato psico-emotivo)
 • Ospedali - mancanza di attrezzature protettive e mediche (materiali di stretta necessità come sarebbero tute, maschere igieniche, guanti sterili, occhiali, disinfettanti, esposti  ma anche dispositivi di ventilazione, sonde per intubazione, maschere per ossigeno ...)
 • Personale medico in prima linea che sono i più esposti

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

 • Supporto in questo periodo difficile (supporto morale, emotivo)
 • Supportare gli ospedali con le necessarie attrezzature protettive e mediche
 • Maggiore consapevolezza delle persone

 

ATTIVITA :

 • Gruppo di supporto telefonico o personale / consulenza online
 • dotare gli ospedali delle attrezzature necessarie

 

SCOPO: supporto delle persone e attrezzare gli ospedali

 

DESCRIZIONE: #angeloperte  supporta le persone con varie esigenze psico-emotive e spirituali.

Chiunque può essere #angeloperte se vuoi supportare l'iniziativa di associazione Lio.

 

RISORSE:

 • Coinvolgimento di membri e volontari dell '"Associazione Lio"

 

GRUPPO TARGET: persone in isolamento, ospedali, famiglie monoparentali e persone che non hanno familiari stretti.

 

RISULTATI ATTESI:

Persone con un alto livello di consapevolezza, che riescono a eliminare le loro paure e si assicurano la  sopravvivenza in questo contesto.

Fornire al personale medico le attrezzature di base per  guarire le  persone infette

Puoi diventare volontario per sostenere questo progetto. Dai il tuo supporto, materiale, finanziario, mentale.

 

Il tuo coinvolgimento è importante! Facciamo appello a qualsiasi #angeloperte per il buon funzionamento del progetto.

#associazioneLio prende provvedimenti verso donatori e partner, per facilitare il supporto di questo progetto.

#associazioneLio esorta la popolazione a rispettare i consigli medici delle autorità competenti e a rimuovere il panico, la paura e gli stati psico-emotivi che innescano comportamenti irrazionali e dannosi per se stessi o per  loro vicini.

CAUSE DONORS

Still no donations

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DONATE NOW

1

INSERT YOUR AMOUNT

2

YOU ARE DONATING AS GUEST or LOGIN

NOTE : YOUR DONATION WILL BE APPROVED BY THE ADMINISTRATOR ONCE THE TRANSFER WILL BE COMPLETED
NOTE : WAIT THE AUTOMATIC RETURN TO THE SITE TO COMPLETE THE TRANSACTION